PGS.TS Lê Cung – Phó Hiệu trưởng Trường – TỰ DO HỌC THUẬT

TỰ DO HỌC THUẬT PGS.TS Lê Cung – Phó Hiệu trưởng Trường  Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng Wednesday, 24 October 2012 Tự do có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến bộ xã hội, và phát triển của văn minh nhân loại, trong đó có khoa học. Gần đây, khi tham gia […]

Đọc tiếp...