KHÓC

TỨ THÂN PHỤ MẪU KHÓC CHA (BÙI DUY TÂM, người con trai đầu lòng, viết Lời Khóc Cha từ bên kia bờ Thái Bình Dương, khi Cha ngã bệnh nặng, trao phó cho Bùi Duy Tân, người con trai thứ sáu, đọc trong Lễ An Táng nhưng năm rưỡi sau 23/10/1990 Cha mới mất. Anh […]

Đọc tiếp...