Album Gặp Bạn Cũ, Nhớ Chuyện Xưa, Giữ Tình Xưa ( Saigon, 22/9/2019)

Đại học Phan Châu Trinh Đại học Tân Tạo Đại học Võ Trường Toản Đại học Y dược Huế Đại học y khoa Đại học Y khoa Minh Đức Sự Nghiệp Bùi Duy Tâm

“Thày Bùy Duy Tâm thành thực cám ơn các môn sinh cùng bạn hữu đến tham dự bữa Tiệc Hội Ngộ tối nay. (22/9/2019)


Đặc biệt cám ơn Bs. Nguyễn Hữu Tùng và bạn Đoàn Đức Thắng đã nhiệt tình hỗ trợ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *