ALBUM TÌNH THẦY TRÒ

School of Medicine Võ Trường Toản University

“Tôi có dịp được gần học trò, biết được những trăn trở, những ước mong của họ: chỉ mong sao tiếp thu được các kiến thức thực tiễn một cách dễ hiểu, thuận lý, học ít suy ra được nhiều, vỡ ra được những điều đọc sách chưa hiểu, nghe rồi khó quên.”

Album Tình Thày Trò Ruột

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *