ALBUM TÌNH THẦY TRÒ

Đại học Võ Trường Toản Đại học y khoa

“Tôi có dịp được gần học trò, biết được những trăn trở, những ước mong của họ: chỉ mong sao tiếp thu được các kiến thức thực tiễn một cách dễ hiểu, thuận lý, học ít suy ra được nhiều, vỡ ra được những điều đọc sách chưa hiểu, nghe rồi khó quên.”

Album Tình Thày Trò Ruột

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *