ALBUM – VIDEO TỔNG KHAI GIẢNG 2016 – 2017

Đại học Tân Tạo Đại học y khoa

Xin mời quý đọc giả xem lại những hình ảnh của một ngôi trường Y Khoa đã từng là tốt nhất: “Hôm nay ngày mồng 8 tháng 9 năm 2016, Đại Học Y Khoa Tân Tạo bước sang niên khóa thứ tư, vẫn tiếp tục chính sách “Y Học Hoa Kỳ, Y Đức Hải Thượng” nên sinh viên phải học bằng song ngữ Việt Anh để tiếp xúc với bệnh nhân, đồng nghiệp người Việt và đủ khả năng tiếp thu các tiến bộ Y Học thế giới nhất là Hoa Kỳ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *