BIẾN CỐ TÂN TẠO

School of Medicine Tân Tạo University

BIẾN CỐ TÂN TẠO – Đáng nhẽ họ phải đƣợc hưởng một nền giáo dục Chân Thiện Mỹ, được trở thành một Kẻ Sĩ trước khi hoàn thành Y Nghiệp để giúp đời cứu người và được sống cái Vô Cùng của tuổi Thanh Niên dưới mái trường hữu hạn. Một Sự Kiện hay một Vụ Án lớn nhất trong Lịch Sử Giáo Dục VN mà mọi việc trong xã hội đều giải quyết bằng Tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *