Đại học Phan Châu Trinh chọn sinh nhật của Thầy Bùi Duy Tâm làm ngày khai giảng và đặt tên thư viện Trường là Thư viện GS Bùi duy Tâm

Phan Châu Trinh University School of Medicine

Giáo sư Bùi Duy Tâm. vào ngày 14 tháng 8 năm 2018 đã nhận được một lá thư gửi từ Ban giám hiệu trường đại học Phan Châu Trinh với nội dung như sau:

Tổ chức ngày khai giảng :

1-      Ngày khai giảng PCTU 2018 là ngày quan trọng nhất , ở đó nó đánh dấu sự hình thành, sự kết tinh  của ước vọng, của sự khởi đầu một kỷ nguyên mới nhất là ngành y khoa. Biểu hiện sự khác biệt trong tư duy giáo dục , biểu hiện ý chí hội nhập , muốn tìm cái mới mẻ của thế giới về cho vn mình.  Nó như một cuộc cách mạng mềm trong giao dục.Sự quyết định cho một nhân tố tri thức y khoa đi nước Mỹ tìm con đường tiến lên phía trước, đó là một hướng đi đúng và văn minh , của khai trí của PCTU. Do đó chúng ta dành cho ngày khai giảng một không gian đặc biệt.

2-      Địa điểm tổ chức tại trường.

3-      Ngày tổ chức :8.9 : đó cũng là ngày sinh Nhật của Thầy Bùi duy Tâm. Thầy đã lớn tuổi, Thầy đã già nhưng tinh thần và sức làm việc Thầy rất trẻ. Thầy không ngại hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục y khoa. Niềm đam mê xây dựng giáo dục y khoa theo triết lý và lý tưởng của Thầy chưa bao giờ cạn. Thầy là pho tượng sống của kiến thức uyên bác và sự thưởng ngoạn sâu rộng về Văn học, văn chương, thơ ca, nghệ thuật cả giáo dục Việt nam từ cổ đến kim .Thầy lại có một nhân sinh quan sống thực tế nhưng nhân bản, nhân văn.

Nhà trường đã suy nghĩ, suy xét để kính xin Thầy cho chọn ngày sinh Nhật của Thầy làm ngày khai giảng khoa  y đầu tiên của Trường và xin đặt tên thư viện Trường là Thư viện GS Bùi duy Tâm . Mong Thầy chấp thuận tấm lòng đó của Trường.

Bs Nguyễn Hữu Tùng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *