Featured Video Play Icon

Đây là việc Bùi Duy Tâm đương làm:

Phan Châu Trinh University School of Medicine

Bùi Duy Tâm đi đến đâu là những bông hoa y khoa vươn nở đến đấy, tạo nên một cuộc cách mạng tuyệt vời trong công cuộc đào tạo thế hệ bác sĩ mới cho nước nhà.

Bùi Duy Tâm ở nơi nào là tinh thần Y học Hoà Kỳ – Y đức Hải Thượng rực rỡ nơi ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *