Y Đạo của Bùi Duy Tâm

Đại học y khoa

Dean Bùi Duy Tâm is teaching at several Medical Schools which use his Oath as the direction of their training goals (his activities during 2 first weeks in October, 2018).

Thày Bùi Duy Tâm đương đi truyền Y Đạo cho sinh viên các trường Đại Học Y Khoa theo dường hướng như trong Lời Tuyên Thệ của GS. Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm.


 

 

1 thought on “Y Đạo của Bùi Duy Tâm

  1. Trong một thời gian ngắn mà thầy đi từ Bắc chí Nam khơi dậy lửa và truyền lửa cho tất cả những sinh viên may mắn được gặp, được học thầy. 1 thế hệ học trò cũng vậy, 100 thế hệ học trò thầy “chở” sang sông cũng vậy: trọn vẹn một thuyền đầy ắp tình yêu thương vô hạn. Không phải ai cũng có sự bao dung, che chở và nồng nàn với mọi người như thầy đâu!…Sẽ nhiều bạn chưa thấu hết điều này, thêm phần gian nan bạn mới hiểu được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *