LÀNG ĐÔNG NGẠC (KẺ VẼ)

Lời tòa soạn Tác giả “Làng Hành Thiện” lại đến với độc giả của Thời Luận với bài viết “Làng Đông Ngạc”. Thêm một lần nữa, tác giả minh chứng rằng dân trong một làng dù sống dưới chế độ nào, dù lưu lạc đến chân trời góc biển nào cũng vẫn giữ được và […]

Đọc tiếp...