KHÓC

TỨ THÂN PHỤ MẪU KHÓC CHA (BÙI DUY TÂM, người con trai đầu lòng, viết Lời Khóc Cha từ bên kia bờ Thái Bình Dương, khi Cha ngã bệnh nặng, trao phó cho Bùi Duy Tân, người con trai thứ sáu, đọc trong Lễ An Táng nhưng năm rưỡi sau 23/10/1990 Cha mới mất. Anh […]

Đọc tiếp...

Lễ Bát Tuần Thượng Thọ GS. Bùi Duy Tâm

Từ các em sinh viên tuổi mười tám đôi mươi mới bước chân vào trường Y, cho đến các vị Bác Sĩ, Giám Đốc, Giáo Sư, Khoa Trưởng, Hiệu Trưởng, nhiều người đã đến tuổi cổ lai hy, ai nấy mừng rỡ hân hoan vây quanh ông Thầy tuổi tám mươi, ríu rít nhắc lại chuyện ngày xưa […]

Đọc tiếp...