LINH HỒN CÕI ÂM

Văn học - nghệ thuật

Chúng tôi cũng như mọi người thường suy nghĩ về cái chết, về linh hồn, về cõi đời sau khi chết (life after death) nhưng hơi nhiều hơn mọi người….
Người ta chụp được những bức hình (không thể giải thích bằng kỹ thuật phim ảnh) trên đám hương hoa cúng vong hồn tử sĩ – mà nhiều người tin rằng đó là hình ảnh các vong linh. Chúng ta không đủ kiến thức phương tiện để xác nhận đồng thời cũng không chứng cớ để loại trừ. Chỉ biết trong khoảng không gian mắt thường không trông thấy gì mà trong ảnh lại hiệu lên những hình bóng như … ma trơi, như … VONG HỒN hay LINH HỒN

1 thought on “LINH HỒN CÕI ÂM

  1. nghiên cứu về cõi vô hình từ trước đến nay theo lối “phăng lần từ cái ngọn để tìm cái gốc.” Phương pháp này rất hạn chế, dễ bị lầm lạc, và tốn nhiều thời gian.
    Trên đường tìm chân lý, chúng ta có thể làm theo lối an toàn và tốn ít thời gian hơn: dựa vào những trình bày đáng tin cậy của các bậc giác ngộ, lấy đó làm “giả thuyết để nghiên cứu” và tìm cách thực nghiệm trong đời sống, để cuối cùng đi đến kết luận. Luôn luôn bắt đầu bằng Khoa học Tự tri (Tự biết mình trước).
    Với những vong linh còn quyến luyến cõi trần, chúng ta nên thường cầu nguyện, gửi những tư tưởng thanh cao đến họ, để họ dứt hẳn lòng luyến trần, và nhẹ nhàng siêu thoát. Đó mới thực là thương họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *