LINH HỒN CÕI ÂM

Văn học - nghệ thuật

Chúng tôi cũng như mọi người thường suy nghĩ về cái chết, về linh hồn, về cõi đời sau khi chết (life after death) nhưng hơi nhiều hơn mọi người….
Người ta chụp được những bức hình (không thể giải thích bằng kỹ thuật phim ảnh) trên đám hương hoa cúng vong hồn tử sĩ – mà nhiều người tin rằng đó là hình ảnh các vong linh. Chúng ta không đủ kiến thức phương tiện để xác nhận đồng thời cũng không chứng cớ để loại trừ. Chỉ biết trong khoảng không gian mắt thường không trông thấy gì mà trong ảnh lại hiệu lên những hình bóng như … ma trơi, như … VONG HỒN hay LINH HỒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *