Một ngày của Trần Thùy Mai & Bùi Duy Tâm (Thứ Bảy 24/9/2022)

Uncategorized

9:00-13:00 sáng: Giao Lưu với nhà văn Trần Thùy Mai tại Đại Học Sư Phạm TP.HCM về tác phẩm Từ Dụ Thái Hậu

14:00-17:00 chiều: TỌA ĐÀM với NHÀ VĂN TRẦN THÙY MAI & ĐẠO DIỄN NGUYỄN VINH SƠN tại Nhà Văn Hóa Sinh Viên, Thủ Đức về phim TRĂNG NƠI ĐÁY  GIẾNG của Trần Thùy Mai

 

19:00-22:00 đêm:  Hội Ngộ 50 năm với Đại Học Y KHOA MINH ĐỨC (1970-1975)

 

 

Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh (2018-present) là trường em của Đại Học Y Khoa Minh Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *