GIÓ KHƠI

Kình Ngư dưới đáy biển ấy đoàn Gió Khơi …Ngàn mây tung Cánh Bằng chính đoàn Gió Khơi Gió khơi là đám người già trẻ, gái cùng trai “… gồm mọi tầng lớp trong xã hội, không phân biệt lớp người cũ hay đợt sống mới, không dung thứ óc địa phương, không khinh kẻ […]

Đọc tiếp...