LÀNG ĐÔNG NGẠC (KẺ VẼ)

Lời tòa soạn Tác giả “Làng Hành Thiện” lại đến với độc giả của Thời Luận với bài viết “Làng Đông Ngạc”. Thêm một lần nữa, tác giả minh chứng rằng dân trong một làng dù sống dưới chế độ nào, dù lưu lạc đến chân trời góc biển nào cũng vẫn giữ được và […]

Đọc tiếp...

Lễ Bát Tuần Thượng Thọ GS. Bùi Duy Tâm

Từ các em sinh viên tuổi mười tám đôi mươi mới bước chân vào trường Y, cho đến các vị Bác Sĩ, Giám Đốc, Giáo Sư, Khoa Trưởng, Hiệu Trưởng, nhiều người đã đến tuổi cổ lai hy, ai nấy mừng rỡ hân hoan vây quanh ông Thầy tuổi tám mươi, ríu rít nhắc lại chuyện ngày xưa […]

Đọc tiếp...