http://www.hophammientrung.vn/uploads/21(9).jpg

80 TUỔI VẪN TÌNH NGUYỆN RA TRẬN KHI TỔ QUỐC CẦN.

“Khi nào nhà nước có lệnh tổng động viên chống bá quyền Trung Quốc, xin anh: Ghi tên Bùi DuyTâm vào danh sách người Việt nước ngoài đầu tiên và lớn tuổi nhất (80 tuổi) tình nguyện xung phong ra trận chiến đấu chống kẻ thù muôn thủa của Tổ quốc Việt Nam…”

Đọc tiếp...