NGHỆ THUẬT SƠN MÀI VIỆT NAM (Tác giả và Tác phẩm)

“Tuy Tranh Lụa, Mộc Bản,… là các bộ môn khá độc đáo trong Mỹ Thuật Việt Nam nhưng Sơn Mài Việt Nam đã thực sự chiếm một vùng trời nghệ thuật riêng cho ngành Hội Họa Việt Nam. Sơn Mài Việt Nam đã giữ một vị trí độc tôn, vượt lên các loại tranh sơn […]

Đọc tiếp...

NGHỆ THUẬT SƠN MÀI VIỆT NAM – (Lịch sử, chất liệu và kỹ thuật cơ bản, đặc điểm, cảm nghĩ của người ngoại quốc)

    NGHỆ THUẬT SƠN MÀI VIỆT NAM    Lịch sử  Chất liệu và kỹ thuật cơ bản  Đặc điểm  Cảm nghĩ của người ngoại quốc                

Đọc tiếp...