Một ngày của Trần Thùy Mai & Bùi Duy Tâm (Thứ Bảy 24/9/2022)

9:00-13:00 sáng: Giao Lưu với nhà văn Trần Thùy Mai tại Đại Học Sư Phạm TP.HCM về tác phẩm Từ Dụ Thái Hậu 14:00-17:00 chiều: TỌA ĐÀM với NHÀ VĂN TRẦN THÙY MAI & ĐẠO DIỄN NGUYỄN VINH SƠN tại Nhà Văn Hóa Sinh Viên, Thủ Đức về phim TRĂNG NƠI ĐÁY  GIẾNG của Trần Thùy Mai   19:00-22:00 đêm:  Hội Ngộ 50 năm với Đại Học Y KHOA MINH […]

Đọc tiếp...

USA in the Great World War against Wuhan Virus

Nỗi đau xót của một công dân Mỹ “giấy” gốc Việt trước đại nạn Wuhan Virus đã được ông Vice Dean đại học Y Khoa UCSF (bậc nhất Hoa Kỳ) nhiệt tình chia sẻ và ông Professor đại học Y Khoa Stanford (bậc nhất thế giới) đánh giá là “Extremely well written!” (bài viết thật […]

Đọc tiếp...