Ung Thư Tiền Liệt Tuyến & Tranh Luận về Screening, Diagnosis, Treatment (phần 1)

  (Phần 1) PC là một vấn nạn hàng đầu cho các vị đàn ông trên 60. Giữa đám người quen của tôi, vài kẻ đã chết, nhiều kẻ được chữa khỏi hẳn (?) và rất nhiều kẻ đã vất vả vì PSA lên xuống. Bài viết này rất ích lợi cho mọi người từ các […]

Đọc tiếp...